Slovenski prostor

VETO na Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB-D)!!!

Danes sem glasoval PROTI sprejetju zakona o vodah, vendar…

samo zaradi podpore naraščajočega poenotenja naroda. Sam se zavedam, da sem glasoval MED VEČJIM in MANJŠIM ZLOM. Izbira je bila le navidezna, namreč glasovali smo o nečem, kar bi moralo biti vsakemu samoumevno, kar bi moralo biti del naših temeljnih vrednot. Ohranjanje in zaščita ne samo vode, ampak celotne NARAVE!
 
Kaj se odvija v ozadju celotne predstave?
 
Referendum o vodah je bila krinka za odvrnitev pozornosti javnosti stran od sprejemanja ZNB-D. Tukaj je videti, da je ponovno postavljena zanka tistim, ki spremljajo dogajanje okoli ZNB-ja in se zavedajo, kakšno težo nosi. Jutri bodo, predvsem na pobudo Civilne iniciative slovenskih pravnikov, ljudje podpirali izglasovanje veta na sprejeti zakon. Če bi bil veto sprejet in bi šel zakon v ponovno glasovanje, bi v primeru ponovnega ”izglasovanja” to pomenilo, da referendum glede ZNB-ja ne bi bil več mogoč!!! To v omenjeni civilni iniciativi vedo, prav tako tudi Andraž Teršek, saj so bili vsi opozorjeni na to, vendar pa se na vprašanja niso želeli odzvati. 
Dejstvo je, da z vetom Civilna iniciativa slovenskih pravnikov zavaja ljudi in s tem še vzpodbujajo sume, da so del strategije GLOBOKE DRŽAVE. Najprej so zavajali ljudi, da referendum na sprejeti zakon ZNB-D ni mogoč. Takrat so objavili sledeče:
Referenduma proti včeraj sprejeti noveli Zakona o nalezljivih boleznih (ZNBd) NI mogoče razpisati, ker gre za zakon z nujnimi ukrepi iz 1. alineje 90. člena Ustave RS.
90. člen
(zakonodajni referendum)
Državni zbor razpiše referendum o uveljavitvi zakona, ki ga je sprejel, če to zahteva najmanj štirideset tisoč volivcev.
Referenduma ni dopustno razpisati:
– o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih nesreč,
– o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah ter o zakonu, ki se sprejema za izvrševanje državnega proračuna,
– o zakonih o ratifikaciji mednarodnih pogodb,
– o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ali drugo protiustavnost.
To je bilo popolno zavajanje ljudi, ki so se organizirali in začeli zbirati podpise za omenjeni referendum. Ker ni objavljena epidemija in ostale omejitve je referendum mogoč.  Nato so pri Civilni iniciativi slovenskih pravnikov sprožili akcijo:
POZIV DRŽAVNIM SVETNIKOM IN SVETNICAM v DS ❗❗❗
Civilna iniciativa slovenskih pravnikov (CISP) poziva državne svetnike in svetnice, da se poslužijo VETA v zvezi s pravkar sprejeto novelo ZNB-D.
⏰⏰⏰⏰⏰
Na temelju te pristojnosti (tretja alinea 1. odstavka 97. člena Ustave RS) Državni svet lahko zahteva od Državnega zbora, da ponovno odloča o izglasovanem zakonu, tokrat z zahtevnejšo večino. Državni svet lahko uveljavi svojo zahtevo za ponovno odločanje o zakonu v sedmih dneh od sprejetja zakona (91. člen Ustave RS).

To, kar pa so prikrili ljudem pa je 91. člen, ki je po hierarhiji nad 97. členom in pravi:

91. člen
(razglasitev zakona

Zakone razglaša predsednik republike najkasneje 8 dni po njihovem sprejemu.

Državni svet lahko v sedmih dneh od sprejetja zakona in še pred njegovo razglasitvijo zahteva, da državni zbor o njem še enkrat odloča. Pri ponovnem odločanju mora za sprejem zakona glasovati večina vseh poslancev, razen če ustava za sprejem obravnavanega zakona predvideva večje število glasov. Ponovna odločitev državnega zbora je dokončna.

To pomeni, da če se zakon ponovno izglasuje, REFERENDUM ZANJ NI MOGOČ!!! Ali vam je sedaj jasno?

0 0 glasovi
Ocena članka
Naroči se
Obvesti me o
guest
2 Komentarjev
Starejše
Novejše Največkrat glasovano
Inline Feedbacks
Poglej vse komentarje
2
0
Zanima me kaj meniš. Komentiraj! :) x
Copy link