Med tem ko si spal…

Življenje

Življenje je pustolovščina,
ki teče korak za korakom,
z njim napolnjen je vsak dih,
lesketa se v vsakem utripu očesa,
če živiš ga svobodno,
živiš lahkotnost peresa.

Lahko ga razumeš ko ga gledaš nazaj,
a živeti ga moraš vedno naprej,
živeti ga moraš od znotraj navzven,
z vsem srcem ga moraš živeti,
ti moraš,
njega, sebe in ves svet objeti.

Ljubezen

Harmonija

Ko so misli in dejanja eno,
in izhajajo iz srca,
takrat duša je v harmoniji,
takrat vesolje se igra.

Harmonija je,
v nežnih in mirnih trenutkih,
ko ptički pojejo svoje napeve,
ko oko opazuje vsa čudesa narave,
in vonj,
nosi cvetlic ti pozdrave.

Takrat si tukaj in zdaj,
srce ti utripa v ritmu vesolja,
takrat življenje je harmonija,
takrat življenje,
je čarovnija.

 

Mir

Svoboda, Neodvisnost in Samooskrbnost

Narava in Obilje

Zavest in Čuječnost

Zdravje

Odnosi in Čustva

Pravičnost in Enakost

Solidarnost in Simbioza

Spoštljivost in Ponižnost

Čutnost, Milost, Potrpežljivost in Strpnost

Sreča, Radost in Spokojnost