Programiranje uma

Pradavna tehnologija kontrole in programiranja človeka

Kot vemo je začetek vsakega dejanja njegova namera oz. motiv. To je tisto glavno in inicialno gonilo posameznika in družbe oz. človeške civilizacije na splošno. Torej, če bi posameznik želel razumeti svet in samega sebe, bi moral pogledati pod svoje temelje katere gradi vzgoja, izobraževalni sistem in njegovo okolje. Okolje seveda predstavlja družba, pa tudi celotna zgodovina človeške civilizacije katere vrh se nahaja v današnjem času. Danes mi obiramo sadove dreves, ki so bila zasejana pradavno kot temelji današnje civilizacije. Kje se nahajamo danes?

5 of the World's Most Fascinating Cave Paintings | Discover Magazine

Jamske poslikave v Cueva de las Manos, Río Pinturas

Današnjo družbeno ureditev oblikujejo ustanove in v osnovi obstajajo tudi štirje tipi ustanov: vlada, religija, korporacija in mediji. Omenjene ustanove za svojo kontrolo in obstoj uporabljajo štiri tipe laži. Namreč, vladne ustanove kvarijo kulturo, religijske ustanove kvarijo duhovnost, mediji pa kvarijo razmišljanje. To se danes odvija do te mere, da je to početje postala normalnost in če se s tem ne strinjate, postajate izobčeni. V pravičnem svetu, kjer je pravičnost osnova normalnosti, bi policisti bili mirovniki, ki bi ščitili pravične zakone, pravo bi teklo vzporedno z moralnostjo, vlade bi vladale ljudem s srčnostjo, mediji bi delili informacije natančno in svobodno brez potvarjanj, religijske ustanove pa bi promovirale duhovno individualnost. Pa vendar, nivo korupcije je v bistvu nivo dojemanja populacije. Korupcija ne more cveteti v transparentni, dobro informirani družbi. Bolj kot je zavedna skupnost o delovanju njihovih ustanov, večje so zahteve, da pravo teče vzporedno z moralnostjo. 

Institutionalised corruption - The Statesman

Korupcija

V osnovi skorumpirane ustanove do določene večje ali manjše mere zasužnjijo posameznike, da so odvisni od ustanov. Ustanove skozi čas postajajo skorumpirane preko posameznikov in nato so te ustanove uporabljene za nadaljnjo korupcijo posameznikov v družbi. Naše ustanove so zasnovane tako, da omejujejo dostop do znanja in tako tudi do razmišljanja. Ob tem promovirajo versko gorečnost in elitizem kot nov politični ideal. Kot rezultat mnogi v naši družbi niso zmožni dojeti razliko med legalnostjo in moralnostjo, še manj pa zakaj tako velik razkol med njima. Tukaj ni potrebe opraviti obširno raziskavo ali oblikovati obsežno ”teorijo zarote”, kar se tiče dejstva, da skorumpirane ustanove zasužnjujejo posameznike. Dovolj je že objektivno opazovanje naše trenutne resničnosti in malo razumevanje preteklosti. Dejstvo je, da je vse skorumpirano in tukaj ni pomembno ali suženjstvo predstavlja dejanski ali mentalni zapor, ali predstavlja finančni dolg ali pa duhovno odvisnost in masovno psihološko manipulacijo. Rezultat je suženjstvo. 

Mental slavery to mental freedom : r/midjourney

Danes se človeška civilizacija prav zares nahaja v nezavidljivem stanju in razlogi za to se skrivajo v njenih temeljih. Tam so bila posejana semena, ki so klila in rasla tisočletja, da bi sedaj obrodila sadeže. Ti niso samo kisli, ampak izredno strupeni in nevarni. Večina ljudi tega še vedno ne opazi saj ne zmore videti mimo neskončnih zavajanj in ostalih motenj za človeški um, ki skrivajo resnico o nastanku in namenu človeške civilizacije. Tisti, ki so resnico o človeški civilizaciji poznali že od nekdaj, so to resnico zakrivali v alegorične zgodbe, da bi se izognili preganjanju ali celo smrti. Ker so bili ti posamezniki izjemno inteligentni in domiselni, so običajno njihove zgodbe pritegnile množice predvsem zaradi estetske vrednosti, ki je ljudem ponujala razvedrilo, svoje pravo sporočilo pa se je odklenilo samo tistim najbolj pronicljivim.

”Slon! Slon predstavlja eno najmočnejših, če ne najmočnejšo kopensko žival. S svojim rilcem lahko dviguje debla dreves, ki jih lahko zruši le s pomočjo svoje glave. Zaradi tega bi se morali vprašati kako to, da ga lahko njegovi vodniki vodijo le s pomočjo vrvi ali tankih verig. Ta bi lahko te v vsakem trenutku brez večjega napora pretrgal. Odgovor je, ker je tako kondicioniran! Trenerji poslušnost dosežejo z uporabo težkih jeklenih verig s katerimi disciplinirajo slona ko je ta še mladič in tako se slon skozi svoj razvoj nauči, da ne more pretrgati verigo, kar poveže s svojo omejitvijo, mejami in svoboščinami. Kasneje, ko je slon odrasel in pri svojih polnih močeh še vedno verjame, da verig ne more pretrgati, zato v resnici niti nikoli ne poskusi. Od tu naprej je za njegovo vodenje potrebna le vrv, katera mu preprečuje pretrgati vezi, osvoboditev in spoznanje svoje resnične moči. Slon svojega vodnika, gospodarja svoje usode in primarnega zasužnjevalca naravnost obožuje, ko mu ta nameni banano ali sladkorček. A to ne more spremeniti dejstva, da je slonov duh zlomljen, nagon po svobodi pa je le še oddaljen odmev, ki mu tu in tam povzroča določeno nelagodje.”

Ko se vzgoji um v suženjstvo, mu bo sledilo še tako mogočno telo

Veliko ljudem se ta zgodba zdi kot zgodba o slonu, ki je pač že od nekdaj na razpolago človeku kot pomoč pri delu. Človek je pač najvišje razvito bitje na Zemlji in si to lahko privošči, mu to pripada. No, pri nekaterih bolj čutečih ljudeh bo zgodba vzpodbudila toliko tesnobe in slabih občutkov, da je niti bodo zmogli prebrati do konca. Oni ne zmorejo preko bolečine, ki jo začuti vsakdo, ki ima sočutje do te veličastne živali. Tako na koncu ostane le malo tistih, ki se lahko soočijo z bolečino in spoznajo, da je izvor bolečine v resnici posledica njihove lastne ujetosti. Tisti vedo, da to ni zgolj zgodba o slonu. To je zgodba o človeštvu.

History of slavery - Wikipedia

Zasužnjevanje človeka je pradavno

Bolečina je tista, ki preprečuje večini, da se ne zavedajo prikrite manipulacije, ki se nad človeštvom izvaja že tisočletja. Ta grožnja danes že zavzema nedoumljive razsežnosti in tema vse bolj stiska svoj objem nad celotnim planetom. Le posamezniki se zavedajo obstoja strupene in pritajene sile, ki usmerja svoje zlo kamorkoli usmeri svoj pogled.  To zlo pritajeno že tisočletja spreminja zavest ljudi. Da, že od prazgodovine je bilo človeštvo programirano in v resnici ni bilo veliko priložnosti, da bi samo izbiralo svoje poti. To se vidi v njegovem zgodnjem odmiku od narave. Kolektivno zavest človeštva so oblikovali prvi kulti, katerih najpomembnejšo pravilo je vedno, da člani kulta ostajajo znotraj njegovega okvirja prepričanj oz. verovanj. To se najlažje doseže tako, da se člani kulta niti ne zavedajo da pripadajo kultu. Namreč, kult lahko uspeva le ob nevednosti članov glede njegovega obstoja in ta osnovna resničnost vzdržuje moč in kontrolo kulta.

Human Sacrifice & The Aztecs: How & Why Did They Practice This Ritual? | HistoryExtra

Obredno človeško žrtvovanje Aztekov

Ker se član kulta ne zaveda svojega članstva, to zagotavlja, da ga ne bo zmožen zapustiti. Logično je, da nihče ne more zapustiti kulta če se ga ne zaveda. S tem razlogom je pomembno da kult doseže verovanje, da so slabe stvari v resnici dobre. Kult tako prikaže duševno zatiranje otrok kot dobro stvar in zato odrasli člani zlorabljajo svoje lastne otroke in menijo da počnejo dobre stvari. Zelo težko je pripraviti osebo da stori slabo dejanje, zelo lahko pa je pripraviti osebo k slabemu dejanju, če misli da je to dejanje dobro. Tako kult že z najzgodnejšimi napadi, odvzamejo naravno zdravo stanje duha še nerojenemu otroku in posledično se otrok rodi prikrajšan za osnovna orodja prepoznavanja resničnosti in slepo zaupa svojemu okolju. Sam verjame, da je njegovo okolje varen kraj, ki z njim ravna zelo previdno saj v njem počivajo upi za ohranjanje in razvoj vrste. Odrasli člani kulta, kateri so prestali enako vzgojo, zlorabljajo svoje lastne otroke saj se ne zavedajo svojega početja, ki je nad nivojem njihovega dojemanja in tudi domišljije. 

Programiranje otrok nekoč in danes

Najenostavnejši način za vzpostavitev te ureditve je ustvariti vrednostni sistem oz. sistem standardov. Kult ustvari sistem standardov oz. odlokov, ki naredi slabe stvari cenjene in dobre stvari nevarne. Kompleksnost te resničnosti je mogoča le v primeru, da kult v svoje člane vcepi strah. To naredi z uporabo taktik zastraševanja, ki je najbolj učinkovit način za kontrolo nekoga, ki je nagnjen k strahu že od otroštva. Taktike zastraševanja ne delujejo nad nekom ki je neustrašen, zato so neustrašni posamezniki največja grožnja sistemu kulta oz. samemu kultu. Zaradi tega kult uporabi slabe stvari za vcepitev strahu in te prikrije tako, da jih predstavi kot dobre. S tem spodbuja posameznika, da počne slabe stvari in tako postane bolj dojemljiv za strah. Starodavni ustanovitelji tega temačnega kulta so vodenje kulta predali svojim potomcem, kateri moč in kontrolo nad celotnim sistemom prenašajo iz generacijo v generacijo. Tradicija, ki se nepretrgano prenaša že tisočletja, vsebuje skrbno varovane skrivnosti o izvoru kulta in znanost o kontroli živih bitij, kar zagotavlja ohranitev in uspevanje kulta. Osnovni koncept kontrole katero kult izvaja nad svojimi člani smo videli na primeru slona. Tehnike udomačevanja živali oz. dresure, se v principu enake kot pri programiranju uma človeka.

Riding as Art: A history of Dressage: Part one – Antiquity | The Horse Magazine

Jahanje konja zahteva njegovo ”ukrotitev”, zlom njegovega svobodnega duha

Vsa zgodba odkriva precej žalostno zgodbo o človekovem življenju in razlogu za njegovo izgubo spomina. Človek je namreč vrsta, ki se ne spomni svojega izvora in največja anomalija narave saj uporablja samo manjši del svojih možganov. Te anomalije v naravi ni saj narava v svoji nepredstavljivi inteligenci, teži k temu, da z najmanj napora doseže največji učinek. Torej, zakaj imeti nekaj, kar se ne uporablja? Odgovori na to in vsa ostala vprašanja o človeškem izvoru se skrivajo v temeljih človeške civilizacije. Torej, če želimo razumeti sedanjost, se moramo vrniti v preteklost. In čeprav so starodavna mesta zgorela, izginila v poplavah, potresih in drugih nesrečnih dogodkih, pa so ostali starodavni običaji, simboli in besede. Teh iz življenja ljudi niso uspeli izbrisati nešteti zavojevalci, cesarji, papeži, diktatorji in razmah popkulture.

Skrivnosti starodavnih civilizacij

Rimljani naj bi bili tisti, ki so dejali ”Omen est nomen”, kar pomeni ”v imenu je pomen” in zato je v raziskovanju človeške zgodovine beseda ključnega pomena. Če se v besedi skriva pomen, potem vemo, da se beseda civilizacija nanaša na lat. besedo ”civis’‘, kar pomeni meščan in ”civitas” oz. mesto. Biti civiliziran pomeni tudi, biti ”vljuden”, vendar pa je to na način, ki je hladen in formalen. Definicija civilizacije je ”družba, ki ima visok nivo kulture in družbeno organiziranost”, vendar pa je sama beseda ”civilisation” definirana kot, ”zakon, ki naredi kriminalen proces civilen”!? Ob tem je potrebno vedeti tudi to, da je civilizacija vedno militantna, kar pomeni, da je vsakdo, ki nasprotuje civiliziranosti avtomatično upornik, primitivec oz. nekoč označen kot barbar.

Roman Warfare - World History Encyclopedia

Širjenje rimske civilizacije

V tem smislu je civilizacija ”kult” saj ima ozko definirane interese ali perspektivo in vse kar pade izven tega območja je opredeljeno kot grožnja. Civilizacija lahko uniči vse na svoji poti, pa vendar bo to početje znotraj nje razumljeno kot pravično in ”vljudno” samo zato, ker je družbeno superiorna glede na vse ostalo. Pa tudi če ni družbeno superiorna je vseeno ”višja” samo zaradi tega, ker se imenuje civilizacija. Besede same so v resnici enostavno samo umski triki, ki delujejo na slaboten um. Resnični namen posamezne civilizacije se skriva v njenih temeljih, ki so položeni s strani njenih začetnikov. Kar se tiče človeške, so se ti  podpisali v samo ime ’’civilizacija’’. Vendar pa o tem v naslednjih zapisih. Tukaj je bistveno to, da kakršna koli kontrola in programiranje uma predstavljata nasprotje svobodni volji. To je tudi bistvo današnjega izobraževalnega sistema, ki um omejuje namesto razsvetljuje (https://www.prebujanjezavesti.si/programiranje-uma/sistem-discipliniranja-uma-in-poslusnost-avtoriteti-skozi-vzgojno-izobrazevalni-sistem/ ).

Utapljanje v pop kulturi

Kontrola uma, ki je lahko naravna ali umetna, predstavlja zmogljivost osebe ali stvari, da ima manipulativno zmožnost nad drugim. Za razliko kontrole uma je programiranje uma, vtiskanje in kompartmentalizacija miselnega procesa ali vzorca razmišljanja za specifične namene. Pri obeh gre za doživljenjski proces, pri katerem pa ima število 3 velik pomen. Namreč, ko vam nekdo nekaj pove ali pa vidite trikrat, se to vsadi v vaš um. 

Zajec….zajec….zajec

Kontrola in programiranje uma sta stara kot sama človeška civilizacija. Njun namen je zagotavljanje kontinuiranost civilizacije in preprečevanje, da ne pride do odstopanja njenega zastavljenega namena oz. smeri. Skozi zgodovino so bili rituali in prakse podobne kontroli uma večkrat zapisani in enega izmed najstarejših zapisov, ki se nanaša na uporabo okultističnih znanj za manipuliranja uma, lahko najdemo v egipčanski ’’Knjigi mrtvih’’. Gre za zbirko ritualov, ki so jih skrbno preučevale skrite družbe in opisujejo metode mučenja in zastraševanja za ustvarjanje travme. Pri tem se uporabljajo napoji oz. mamila in izgovarjajo uroki oz. hipnotične besede, ki končno privedejo do popolnega zasužnjenja iniciranca. Tukaj najdemo opisano tudi črno magijo, čarovništvo in posedovanje demonov, kjer so žrtve naseljene s strani zunanje sile.

Egipčanska Knjiga mrtvih

Starodavne egipčanske templje so vodili egipčanski svečeniki po željah faraonov oz. svečenikov-kraljev. Ti svečeniki, so izvajali skrite rituale in prakse, ki niso bile dostopne javnim očem. Zaradi tega so se imenovale okultne, kar pomeni prikrito. Beseda okultno izvira iz latinske besede ’’occultare’’ in pomeni ’’skrivnosten’’ ali lat. occulere oz. ’’prikriti’’. Natančneje iz ’’oculus’’ ali ”oko” in ’’celare’’ ali ”skriti”, torej, ”prikrito očem”. To prikrito ali okultno znanje, naj bi izviralo iz Sumerije, pred tem pa iz ritualov starodavne Atlantide in Lemurije. Različne civilizacije so uporabljale različne taktike. V rimskem imperiju se je to izvajalo preko napojev, mučenja, krvavih ritualov in zapiranja. To so uporabljale rimske skrite družbe in kulti. Kitajska, Japonska, Mongolija, so uporabljali mučenje, gobe, zelišča, pohabljanje,… Inki, Maji in Azteki so za namen programiranja uporabljali, napoje, zelišča, žrtvovanja, tetoviranje in rezbarjene kože.

Žrtvovanje Aztekov

Ameriški Indijanci uporabljajo barvanje kože, ritualno prebadanje kože, bobnanje, dim, tobak, konopljo,… V Indiji uporabljajo prakticiranje tantre, ki vključuje sistem čaker, ceremonije, seks, olja (določeni vonji odprejo določene frekvence, kar omogoča da ste manipulirani in kontrolirani na določen način,..).

Severnoameriški Indijanci (Okipa); ritualna ceremonija 

Afriška plemena uporabljajo praške, korenine, prebadanje in pohabljanje, rituale in živalske kože (poberete vibracijo živali katere kožo nosite in jo vkorporirate v svojo osebnost). V Tibetu se je uporabljalo izolacijo, mentalno zlorabo, mraz, višino, glasbila, invokacije (mantre), brutalno odpiranje tretjega očesa skozi nos ali vrtanje skozi lobanjo.

Afrika; pohabljanje in rezbarjenje kože

Večina žrtev ritualne ali ponavljajoče se zlorabe ima disociativno motnjo identitete ali laično povedano, multiplo osebnost. Namreč, ko je zloraba tako huda, se obrambni mehanizem uma zavaruje tako, da omeji izkušnjo in jo zapre v novo osebnost, ki se je primarna osebnost ne zaveda. Takrat govorimo o cepljeni osebnosti, ki so jo ”programerji” poimenovali ”oltar”. V eni osebi je mogoče ustvariti tudi več tisoč ”oltarjev”. Ritualna zloraba bo privedla do disociacije le če je žrtev podvržena travmi pri dovolj zgodnjih letih. Ta značilnost ali sposobnost se prenaša genetsko iz generacije v generacijo. Sem sodijo plemena ameriških Indijancev, katera so izvajala travmatične ritualne plese ali pa so njihovi člani ure in ure brez pomično na soncu čakali na plen, otroci fakirjev v Indiji, ki so spali na postelji iz žebljev ali hodili po žerjavici, otroci jogijev, ki bi v transu imeli popolno kontrolo nad svojimi telesi, tibetanski budisti in ostale skupine, ki imajo dobro sposobnost disociacije.

Dissociation & Trauma, How to Reduce Symptoms – Quest Psychology Services

Disociacija

Tradicija omenjenih praks oz. ”tehnologija” je zares pradavna in izvira iz drugih planetov in tujih civilizacij, a tudi o tem več v naslednjih zapisih. Na našem planetu je ta tehnologija prisotna že od samega začetka starodavnih civilizacij in je njihov temeljni kamen. Tehnologijo so uporabljali tudi v starodavni Atlantidi in Lemuriji, kjer je bila predajana iz roke v roko, iz ust do ust. Kasneje je predstavljala srž religij misterijev v starodavnem Egiptu, Grčiji, Indiji in Babilonu, ki so tlakovale temelje okultizma. Namen ritualov in različnih opisanih praks je, da posledično pripeljejo do popolnega zasužnjenja iniciranca. To so glavne sestavine dela okultizma, ki ga skozi obdobja poznamo pod pojmom satanizem. Vse tehnike na podlagi travme predstavljajo osnovo najbolj varovanega ”skritega znanja”, ki so ga izbrane vladajoče dinastije predajale in ohranjale preko različnih kultov, sekt,  šol misterijev, ideologij, skritih družb ali organizacij kot so  templarji,  prostozidarji, nacisti, katoliška cerkev, protestantska cerkev, mormoni, judaizem, poganstvo, druidi, kriminalne združbe, Ku Klux Klan in skriti vladni projekti kot je npr. MK-Ultra. 

BBC Radio 4 - In Our Time, The Cult of Mithras

Kult mitre oz. mit-ra ”mit o sončnem bogu”

To je tudi glavna in najbolj skrbno varovana skrivnost kraljevih in plemiških krvnih linij, katerim kontrola in programiranje uma predstavlja religijo. To religijo imenujemo ”satanizem” in je kot kult obstajala že na začetku človeške civilizacije. To je religija tistih, ki zasedajo sam vrh piramide in tistih 300 družin, ki so postavljene neposredno pod njimi. Ti posamezniki so specifično programirani in so 100% programirani, brez kakršne koli izjeme. Vse te družine programirajo svoje otroke oz. naslednike, da ti ne odstopajo od načrta kaj morajo narediti za dinastijo oz. civilizacijo.

Royal family 'are a bargain' at £85m

Britanska kraljeva družina Windsor

Torej, najpomembnejši del skritega znanja je bilo znanje o specifičnem programiranju človeškega uma. In kdo so tisti, ki so izbrani za specifično programiranje in kaj so osnovne zahteve za to? V prvi vrsti gre za potrebe tistih, ki kontrolirajo programiranje. V večjem delu gre za genetiko. Vsi ljudje različnih ras in spolov so v preteklosti in še vedno so, programirani specifično in drugi nespecifično. Vendar pa je največji odstotek specifično programiranih  tistih, ki so svetlolasi z modrimi očmi in rdečelasi z zelenimi očmi oz. kombinacija le teh. To ne pomeni, da ljudje s temnimi očmi in lasmi niso specifično programirani, ampak le, da je verjetnost za to manjša. Razlog za to je, ker je omenjena genetika lažje programirana. No, vendar pa, če je v vaši genski liniji bil nekdo s temi lastnostmi oz. programiranjem, po vsej verjetnosti posedujete recesivni gen, ki omogoča lažje programiranje. Torej, naokoli hodijo tudi osebe s temnimi očmi in lasmi, ki so specifično programirane. To kar se prenaša gensko je sposobnost disociacije. 

Modre oči in svetli lasje; Dakota Fanning in Taylor Swift in zelene oči in rdeči lasje; Ema Stone in Sophie Turner

Sile oz. vladajoče dinastije, ki danes štejejo okoli 100.000 posameznikov, so se že v Egiptu zavedale, da si je svet nemogoče podrediti s pomočjo orožja, ampak le s kontrolo in programiranjem uma. Njihovi potomci imajo danes kontrolo nad tehnologijo, ki se je razvijala skozi tisočletja izza oči javnosti. Tako imajo sedaj vlade in njene ustanove kvantne računalnike, ki zbirajo podatke in sledijo prebivalstvu. Nove tehnologije in programi za kontrolo, pomagajo ustvarjati družbo v kateri so ljudje nenehno nadzorovani. Nikamor ne morejo zbežati ali se skriti. Nikjer ni prostora, kjer ne bi bili predmet prežečih oči in tehnologije za manipuliranje in procesiranje podatkov v rokah vlad. Še več, ljudje so tako sprogramirani, da sedaj dopuščajo vdore v svoja telesa preko cepljenja, ob tem pa s testiranji, svoje temeljne podatke oz. DNK vzorce, sami predajajo državnim ustanovam, ne da bi vedeli kaj bodo oni počeli z njimi.

Surveillance laws are failing to protect privacy rights: what we found in six African countries

Danes smo več ali manj vsi podvrženi kontroli in programiranju uma. Večina prebivalcev sveta je danes programiranih preko izobraževalnega sistema in podzavestnih sporočil, ki jih prejemajo preko satelitov, televizije in radia, 5G omrežja, električnih napeljav, glasbe, video iger, cepljenja, čipiranja, … Vse te stvari vsebujejo podzavestna sporočila, ki jih ne opazimo oz. slišimo, vendar pa jih opazijo in slišijo naši možgani. Frekvence, ki so vstavljene v nosilce valovanj, ti nato vplivajo na naše možgane in mi verjamemo, da gre za naše lastne misli. 

How to control a machine using your mind - BBC News

A prebujeni človek razume, da je biti ali ne biti žrtev, lastna odločitev. Med tem ko v svetu vlada kaos in večina ljudi verjame, da so gospodarji svojih misli, si on ne laže. Stiske, pretirano razmišljanje, nekontrolirana jeza in pomanjkanje čustvene kontrole so jasni znaki, da ne držimo vajeti svojega uma. Ko naša čustva in vedenje kontrolirajo vsiljive misli, takrat nismo več gospodarji, ampak sužnji svojega uma. Tako je trenutno naša največja potreba po čiščenju ogromne mase mentalne in čustvene navlake, ki omejuje naš um. Potrebno se je naučiti izbirati misli, prav tako kot si vsak dan izbiramo kaj bomo oblekli. To je tista prava moč, ki jo je vredno kultivirati. Če želimo kontrolirati stvari v svojih življenjih, potem moramo kontrolirati svoj um. Ko kontroliramo svoj um, ta postane orodje v rokah našega srca in takrat, bomo najbolje prepoznali in podpirali spremembe, ki so potrebne v družbi in svetu. 

Vsaka podpora je dobrodošla. Z donacijo preko aplikacije ”buy me a coffe”, ki se odpre s pritiskom na ikono kozarčka (levo spodaj), mi lahko pokloniš ”kavico”. Iskrena zahvala za podporo mojemu delu in hvala za tvoj lasten trud, ki ga daješ sebi in svetu.

 

4.5 8 glasovi
Ocena članka
Naroči se
Obvesti me o
guest
1 Komentar
Starejše
Novejše Največkrat glasovano
Inline Feedbacks
Poglej vse komentarje
1
0
Zanima me kaj meniš. Komentiraj! :) x
Copy link