Prebujanje zavesti

Kdo smo Slovenci in kakšno Slovenijo si želimo?

Obudimo spečo znanje in prikrito zgodovino slovenskega naroda. Smo prvobitno ljudstvo na planetu Zemlja. Naši predniki so bili najbolj bojevit narod na svetu. Osvajali so ozemlje za ozemljem. Bili so tako mogočen narod, da so si nadeli ime ‘Sloveni’ – sloveči, sloviti – zaradi slave in časti, ki so si jo priborili skozi zgodovino. Začnimo prebujati našo spečo zgodovino, kajti to nam bo popotnica k naši zmagi!

Ali si Slovenci želimo državo, kjer bo na prvem mestu človek?

Ali si želimo državo, kjer bodo vladali mir, harmonija in blagostanje slehernega državljana? Vse to lahko imamo, le zbuditi se moramo in žačeti korakati v tej smeri. Trajnostni razvoj, samooskrba in ohranitev naravnega bogastva so vrline zdrave in razvite družbe. Dajmo, obudimo to, kar smo nekoč že imeli! 

Zdravje je Slovencu največja vrednota

Z epidemijo korona virusa smo ugotovili, da nam je zdravje vendarle največja vrednota. Morda je že čas, da začnemo krepiti svoje zdravje. Namesto da zdravimo bolezen, raje ustvarjajmo pogoje, v katerih bolezen ne bo uspevala. Bolezen je odsotnost vitalnosti, ljubezni in harmonije, v odnosih do samih sebe ter do sveta okoli sebe. Bolezen obstaja tudi v sistemu. Imenuje se korupcija, kar pa je odsotnost harmonije in ljubezni v sistemu. Začnimo ustvarjati sistem, v katerem korupcija ne bo uspevala. Ustvarimo si sistem, v katerm bo revež samo tisti, ki se bo za to odločil sam. Vsa orodja imamo v svojih rokah, le zavedati se moramo tega.

Ali nam je denar vreden več od zraka, ki ga dihamo?

Ohranitev dreves in naravne pestrosti pripomore k ohranjanju ravnovesja in dobrega ekosistema sodobne družbe. Iz narave vzemimo le toliko, kot rabimo za sebe, ostalo pustimo, da obstaja in živi. Če bomo nadaljevali s tako intenzivnim poseganjem v naravo in njene sisteme, kot to počnemo danes, bomo kmalu ostali brez nje. Šele tedaj bomo spoznali, da nam življenja na planetu Zemlja ne omogoča tehnologija, ampak le sama Mater Narava.

Začnimo ustvarjati pogoje, kjer bo naše delo cenjeno

… s poudarkom na odnosih in blaginji do ljudi. Začnimo delati krajši čas in biti bolj produktivni. Ukinimo sodobno zasužnjevanje. Vse je mogoče! Ko bodo naše vrednote postale odnosi, narava in svoboda, bomo začeli živeti bolj skromno. Bolj bomo skromni, manj se bomo zadolževali, manj bomo delali za drage avtomobile in telefone, več bomo imeli časa za družino in prijatelje.

Vse to bomo dosegli, ko se bomo prebudili

Takrat bomo spoznali, kaj zares potrebujemo ter kdo v resnici smo. Spoznali bomo, da potrebujemo dosti manj denarja in materialnosti, saj slednje človeka zasužnjuje. Spoznali bomo, da nam sistem ne daje harmonije in zadovoljstva. Takrat bomo začeli ustvarjati sistem, kakršnega si bomo sami želeli.

Kaj je sploh smisel življenja na Zemlji?

Si želimo imeti raj na Zemlji? Pa si ga ustvarimo, ker smo ga vredni. Ustvarimo deželo, v kateri bomo s ponosom živeli! Ustvarimo deželo, katero bo poznal cel svet zaradi njene unikatnosti in mogočnosti, da bomo lahko še bolj ponosno vzklikali, da smo Slovenci, kjerkoli na svetu se bomo nahajali!

Slavni, sloveči, častni, ljubeči in bojeviti, to smo mi, SLOVENCI!

Kaj lahko naredimo?

Ključno je prebuditi duhá kolektivne zavesti – enotnost, povezovalnost, solidarnost. 

Kako bomo to storili? Kolektivno zavesti bomo prebudili s sliko, ki bo veliko govorila o naši prihodnosti, o dveh različnih realnostih naše prihodnost. Katero pot bomo izbrali, je pa odvisno od nas samih.